Posts Tagged: mutacje

Kodujące genomy 60 tysięcy ludzi

Badanie połączonych zbiorów sekwencji kodujących pozwala na zaobserwowanie, które mutacje rzeczywiście mogą mieć związek z chorobą, a które są raczej przypadkowym znaleziskiem. Zestaw pokazuje zmienność w populacji i nieszkodliwość wiekszośći znalezionych mutacji oraz … całą kolekcję genów które powinny zostać

Kodujące genomy 60 tysięcy ludzi

Badanie połączonych zbiorów sekwencji kodujących pozwala na zaobserwowanie, które mutacje rzeczywiście mogą mieć związek z chorobą, a które są raczej przypadkowym znaleziskiem. Zestaw pokazuje zmienność w populacji i nieszkodliwość wiekszośći znalezionych mutacji oraz … całą kolekcję genów które powinny zostać

5 lat sekwencjonowania pojedynczych komórek nowotworowych

Świetne podsumowanie 5 lat sekwencjonowania pojedynczych komórek nowotworowych, m.in. o tym, że wydaje się, że tempo mutacji w nowotworach nie musi być dużo wyższe niż w zdrowych komórkach skokowy wzrost mutacji na początku tworzenia guza poprzedza powolne gromadzenie mutacji wtórnych

5 lat sekwencjonowania pojedynczych komórek nowotworowych

Świetne podsumowanie 5 lat sekwencjonowania pojedynczych komórek nowotworowych, m.in. o tym, że wydaje się, że tempo mutacji w nowotworach nie musi być dużo wyższe niż w zdrowych komórkach skokowy wzrost mutacji na początku tworzenia guza poprzedza powolne gromadzenie mutacji wtórnych

Resztki fragmentów Okazaki jako źródło mutacji

Podręcznikowa replikacja zakłada wycinanie krótkich fragmentów DNA syntezowanych przez polimerazę Pol-α (która jak na polimerazę błędną przystalo nie ma zdolności korekcyjnej) i  zastępowanie tych fragmentów DNA syntezowanym przez polimerazę Pol-δ. Jak to w biologii reguły mają swoje wyjątki, więc i

Resztki fragmentów Okazaki jako źródło mutacji

Podręcznikowa replikacja zakłada wycinanie krótkich fragmentów DNA syntezowanych przez polimerazę Pol-α (która jak na polimerazę błędną przystalo nie ma zdolności korekcyjnej) i  zastępowanie tych fragmentów DNA syntezowanym przez polimerazę Pol-δ. Jak to w biologii reguły mają swoje wyjątki, więc i