Posts Tagged: miRNA

Ceratium sp. by @myfwc

Symbiotyczne bruzdnice w tandemie z koralowcami

Ogromny genom bruzdnicy Symbiodinium kawagutii  zawiera liczne ekspansje rodzin białkowych, elementów mobilnych oraz miRNA. Co ciekawe sekwencje miRNA odpowiadają genom gospodarza. Genom bruzdnicy koduje enzymy umożliwiające syntezę tych aminokwasów, których nie umie wytwarzać koralowiec. Oba genomy mają dopasowany zestaw transporterów

Ceratium sp. by @myfwc

Symbiotyczne bruzdnice w tandemie z koralowcami

Ogromny genom bruzdnicy Symbiodinium kawagutii  zawiera liczne ekspansje rodzin białkowych, elementów mobilnych oraz miRNA. Co ciekawe sekwencje miRNA odpowiadają genom gospodarza. Genom bruzdnicy koduje enzymy umożliwiające syntezę tych aminokwasów, których nie umie wytwarzać koralowiec. Oba genomy mają dopasowany zestaw transporterów

Indukcja nowotworzenia u sąsiednich komórek – egzosomy!

Zapakowanie do egzosomu prekursorów miRNA wraz z Dicerem w komórkach nowotworowych i wysłanie do innych komórek może wywołać reprogramowanie komórki „biorcy” w komórkę nowotworową (link).

Indukcja nowotworzenia u sąsiednich komórek – egzosomy!

Zapakowanie do egzosomu prekursorów miRNA wraz z Dicerem w komórkach nowotworowych i wysłanie do innych komórek może wywołać reprogramowanie komórki „biorcy” w komórkę nowotworową (link).

Małe RNA, egzosomy i limfocyty T

Od pewnego czasu wiadomo, że małe RNA regulują funcjonowanie różnych komórek układu odpornościowego m.in. limfocytów pomocniczych T (Th1), NK. Teraz wiemy już, że miRNA nie tylko chronią przed autoimmunizacją ale którędy – przez egzosomy. Otóż takie miRNA jest pakowane do

Małe RNA, egzosomy i limfocyty T

Od pewnego czasu wiadomo, że małe RNA regulują funcjonowanie różnych komórek układu odpornościowego m.in. limfocytów pomocniczych T (Th1), NK. Teraz wiemy już, że miRNA nie tylko chronią przed autoimmunizacją ale którędy – przez egzosomy. Otóż takie miRNA jest pakowane do