Posts Tagged: kod genetyczny

Ważne czyli pofałdowane, kluczowe regiony genów

Okazuje się, że w wiecznym dylemacie „szybko czy dokładnie” transkrybować dla obszarów kluczowych dla funkcji transkrybowanego białka rozwiązaniem wydaje się dokładna transkrypcja, spowolniona przez złożona strukturę RNA. Kodon po kodonie prędkość wydłużania transkryptu kontrolowana jest właśnie przez strukturę RNA. Geny

Ważne czyli pofałdowane, kluczowe regiony genów

Okazuje się, że w wiecznym dylemacie „szybko czy dokładnie” transkrybować dla obszarów kluczowych dla funkcji transkrybowanego białka rozwiązaniem wydaje się dokładna transkrypcja, spowolniona przez złożona strukturę RNA. Kodon po kodonie prędkość wydłużania transkryptu kontrolowana jest właśnie przez strukturę RNA. Geny

Anarchistyczne bakterie przejeżdzają znak STOP

Ignorowanie kodonów STOP i przypisywanie im jakiegoś aminokwasu okazuje się być dość rozpowszechnione wśród mikroorganizmów, w szczególności flory bakteryjnej zasiedlającej zakamarki ludzkiego ciała. Autorzy pracy w Science widza w tym okryciu szeroko idące implikacje np. dla bakteriofagów infekujących niekompatybilne bakterie

Anarchistyczne bakterie przejeżdzają znak STOP

Ignorowanie kodonów STOP i przypisywanie im jakiegoś aminokwasu okazuje się być dość rozpowszechnione wśród mikroorganizmów, w szczególności flory bakteryjnej zasiedlającej zakamarki ludzkiego ciała. Autorzy pracy w Science widza w tym okryciu szeroko idące implikacje np. dla bakteriofagów infekujących niekompatybilne bakterie

Co było pierwsze START czy STOP

Naiwnie myślałam, że kod genetyczny został już zbadany od strony teoretycznej na wkroś. Jakże się myliłam! Otoż dopiero co natrafiłam na prackę w Gene o tym, że z kodonów A/T bogatych można wyprowadzić łatwo kodony START i STOP, że kodony

Co było pierwsze START czy STOP

Naiwnie myślałam, że kod genetyczny został już zbadany od strony teoretycznej na wkroś. Jakże się myliłam! Otoż dopiero co natrafiłam na prackę w Gene o tym, że z kodonów A/T bogatych można wyprowadzić łatwo kodony START i STOP, że kodony