Monthly Archives: Marzec 2015

Otwarte tworzywa

Otwierać można różne zasoby, tym razem chodzi o sprzęt laboratoryjny i opcje drukowania sprzętu drukarką 3D (link)

Otwarte tworzywa

Otwierać można różne zasoby, tym razem chodzi o sprzęt laboratoryjny i opcje drukowania sprzętu drukarką 3D (link)

Przepis na życie = HCN + H2S + UV?

Początki życia mogły być bardzo skromne. W Nature Chemistry ukazał się artykuł twierdzący, że wszystkie 3 grupy związków (RNA, lipidy i aminokwasy) mogły powstać jednocześnie w obecności promieniowania UV z cyjanowodoru i siarkowodoru.

Przepis na życie = HCN + H2S + UV?

Początki życia mogły być bardzo skromne. W Nature Chemistry ukazał się artykuł twierdzący, że wszystkie 3 grupy związków (RNA, lipidy i aminokwasy) mogły powstać jednocześnie w obecności promieniowania UV z cyjanowodoru i siarkowodoru.

Wyzwania dla biologii (systemów) – protisty rzucają rękawicę

Obecne modele opisujące obieg węgla w przyrodzie całkowicie lekceważą bogactwo trybów życia i złożoność metaboliczną, genetyczną i regulacyjną prezentowaną przez mikroorganizmy jądrowe obecne w morzach i oceanach. Ba, obowiązujący podział na organizmy samożywne i cudzożywne eliminuje np. szkolne przykłady miksotrofii

Wyzwania dla biologii (systemów) – protisty rzucają rękawicę

Obecne modele opisujące obieg węgla w przyrodzie całkowicie lekceważą bogactwo trybów życia i złożoność metaboliczną, genetyczną i regulacyjną prezentowaną przez mikroorganizmy jądrowe obecne w morzach i oceanach. Ba, obowiązujący podział na organizmy samożywne i cudzożywne eliminuje np. szkolne przykłady miksotrofii

LSD, meskalina i psylocybina a choroby psychiczne

Upada jeden z większych społecznych mitów wokół substrancji psychoaktywnych: LSD, meskalina i psylocybina nie są związane ze zwiększoną częstościa występowania zaburzeń psychicznych (link). Ba, znaleziono nawet korelację sugerującą, że osoby które korzystały z w/w używek miały rzadziej myśli i próby

LSD, meskalina i psylocybina a choroby psychiczne

Upada jeden z większych społecznych mitów wokół substrancji psychoaktywnych: LSD, meskalina i psylocybina nie są związane ze zwiększoną częstościa występowania zaburzeń psychicznych (link). Ba, znaleziono nawet korelację sugerującą, że osoby które korzystały z w/w używek miały rzadziej myśli i próby

Podział komórki może wyglądać inaczej – mówi Toksoplazma

Od dawna intrygowało, że Toksoplazma potrafi nagle się namnożyć a innym razem zawiesza swój cykl komórkowy. Okazuje się, że etap syntezy kopii genomu oraz tworzenia komórek potomnych to moga być dwa odrębne procesy. Rozdzielenie obu etapów mogą ułatwic odrębne typy

Podział komórki może wyglądać inaczej – mówi Toksoplazma

Od dawna intrygowało, że Toksoplazma potrafi nagle się namnożyć a innym razem zawiesza swój cykl komórkowy. Okazuje się, że etap syntezy kopii genomu oraz tworzenia komórek potomnych to moga być dwa odrębne procesy. Rozdzielenie obu etapów mogą ułatwic odrębne typy