Monthly Archives: Wrzesień 2014

Termity, grzyby i bakterie – złożona symbioza

Termity żyjące w symbiozie z grzybami były podglądane od dość dawna, teraz zsekwencjonowano termity (robotnice,  żołnierzy i królową), grzyby oraz microbiotę zasiedlającą układy pokarmowe owadów. Okazało się, że robotnice jedzą rośliny, które są rozkładane głownie przez grzyby wsparte bakteriami, natomiast królowa

Termity, grzyby i bakterie – złożona symbioza

Termity żyjące w symbiozie z grzybami były podglądane od dość dawna, teraz zsekwencjonowano termity (robotnice,  żołnierzy i królową), grzyby oraz microbiotę zasiedlającą układy pokarmowe owadów. Okazało się, że robotnice jedzą rośliny, które są rozkładane głownie przez grzyby wsparte bakteriami, natomiast królowa

Masowy transfer mRNA między pasożytem a gospodarzem

W Science ukazał się artykuł dokumentujący, że około połowa transkrybowanych mRNA Arabidopsis jest indetyfikowalna u kanianki. Transkrypty z kanianki natomiast znajdują się u Arabidopsis i u pomidora. Jest to potencjalnie zarówno mechanizm regulowania jednego organizmu przez drugi jak i możliwego

Masowy transfer mRNA między pasożytem a gospodarzem

W Science ukazał się artykuł dokumentujący, że około połowa transkrybowanych mRNA Arabidopsis jest indetyfikowalna u kanianki. Transkrypty z kanianki natomiast znajdują się u Arabidopsis i u pomidora. Jest to potencjalnie zarówno mechanizm regulowania jednego organizmu przez drugi jak i możliwego

Roślinne doświadczenia wielkiego wymierania

Uderzenie meteorytu i powstanie chmury pyłu prawdopodobnie przyczyniło się do długiej i wyczerpującej dla roślin zimy. Wydaje się, że właśnie ostatnie wielkie wymieranie wywarło presję selekcyjną na szybki wzrost oraz szybką regenerację u roślin i miało ogromny wpływ na ukształtowanie

Roślinne doświadczenia wielkiego wymierania

Uderzenie meteorytu i powstanie chmury pyłu prawdopodobnie przyczyniło się do długiej i wyczerpującej dla roślin zimy. Wydaje się, że właśnie ostatnie wielkie wymieranie wywarło presję selekcyjną na szybki wzrost oraz szybką regenerację u roślin i miało ogromny wpływ na ukształtowanie

Trudno nie wierzyć w nic

Naukowcy zajmujący się kognitywistyką i filozofią umysłu skłaniają się  ku hipotezie że ateiści nie istnieją a religijne społeczności będą rosły w siłę. Artykuł z czerwca 2014 więc to nie prima aprilis.

Trudno nie wierzyć w nic

Naukowcy zajmujący się kognitywistyką i filozofią umysłu skłaniają się  ku hipotezie że ateiści nie istnieją a religijne społeczności będą rosły w siłę. Artykuł z czerwca 2014 więc to nie prima aprilis.

Transpozony sterują ewolucją gibbonów

Kiedy w 2012 słyszałam Lucię Carbone mówiącą o szalonych kariotypach gibbonów, wiadomo było, że mają one specyficzne złożone transpozony LAVA oraz że gibbon od gibbona różni się dramatycznie liczbą chromosomów. Teraz komplet wyników trafił do Nature i okazuje się, że

Transpozony sterują ewolucją gibbonów

Kiedy w 2012 słyszałam Lucię Carbone mówiącą o szalonych kariotypach gibbonów, wiadomo było, że mają one specyficzne złożone transpozony LAVA oraz że gibbon od gibbona różni się dramatycznie liczbą chromosomów. Teraz komplet wyników trafił do Nature i okazuje się, że

Podwójne pęknięcia naprawiane retrotranskryptami

Indukowane enzymem restykcyjnym dwuniciowe pęknięcia (DBS) bywają naprawiane różnymi fragmentami z genomu, bez usuwania oryginalnych kopii tych „genomowych łat” („templated sequence insertions” ).  Aby było co wstawić musi to zostać przepisane i to w dodatku z RNA na DNA. Zablokowanie

Podwójne pęknięcia naprawiane retrotranskryptami

Indukowane enzymem restykcyjnym dwuniciowe pęknięcia (DBS) bywają naprawiane różnymi fragmentami z genomu, bez usuwania oryginalnych kopii tych „genomowych łat” („templated sequence insertions” ).  Aby było co wstawić musi to zostać przepisane i to w dodatku z RNA na DNA. Zablokowanie

Strukturalne cechy białek wiążących lód

Jedną ze strategii przetrwania na biegunach jest wiązanie cząsteczek lodu białkami (ice-binding proteins). Dokowania lodu w białko wykazały, że prokaryotyczne białka wiążą lód lepiej niz eukaryotyczne (mają więcej nici, oraz bardziej hydrofobowe wnętrze). Białka te znajdują się pod dużą presją

Strukturalne cechy białek wiążących lód

Jedną ze strategii przetrwania na biegunach jest wiązanie cząsteczek lodu białkami (ice-binding proteins). Dokowania lodu w białko wykazały, że prokaryotyczne białka wiążą lód lepiej niz eukaryotyczne (mają więcej nici, oraz bardziej hydrofobowe wnętrze). Białka te znajdują się pod dużą presją