Monthly Archives: Sierpień 2014

Sztywny garnitur chromosomów

Genomy wielu linii eukariontów noszą ślady całogenomowych duplikacji (Whole-genome duplication (WGD)) jednocześnie liczba chromosomów w danej linii ewolucyjnej utrzymuje się na względnie stałym poziomie dzięki redukcji liczby chromosomów po WGD ( chromosome number reduction (CNR) ). Mechanizm CNR może polegać

Sztywny garnitur chromosomów

Genomy wielu linii eukariontów noszą ślady całogenomowych duplikacji (Whole-genome duplication (WGD)) jednocześnie liczba chromosomów w danej linii ewolucyjnej utrzymuje się na względnie stałym poziomie dzięki redukcji liczby chromosomów po WGD ( chromosome number reduction (CNR) ). Mechanizm CNR może polegać

Gruźlica dotarła do Ameryki Południowej dzięki fokom

Badanie tysiącletnich szkieletów z Peru wykazało, że szczepy gruźlicy obecne wówczas były najbliżej spokrewnione ze szczepami gruźlicy infekującymi foki i lwy morskie. Wcześniej sądzono, że gruźlica pojawiła się w Nowym Świecie dopiero po kontakcie z Europejczykami. (link) Wygląda na to,

Gruźlica dotarła do Ameryki Południowej dzięki fokom

Badanie tysiącletnich szkieletów z Peru wykazało, że szczepy gruźlicy obecne wówczas były najbliżej spokrewnione ze szczepami gruźlicy infekującymi foki i lwy morskie. Wcześniej sądzono, że gruźlica pojawiła się w Nowym Świecie dopiero po kontakcie z Europejczykami. (link) Wygląda na to,

Jak wyewoluowały błony komórkowe?

Jak to było zanim fosfolipidy i pompy jonowe wkroczyły na scene? Co łączy a co dzieli budowę błon u archeonów i bakterii? W PLoS Biol. modelowanie ewolucji ostatniego wspólnego przodka, jego energetyki opartej na gradiencie protonów i różnicowanie acheonów i

Jak wyewoluowały błony komórkowe?

Jak to było zanim fosfolipidy i pompy jonowe wkroczyły na scene? Co łączy a co dzieli budowę błon u archeonów i bakterii? W PLoS Biol. modelowanie ewolucji ostatniego wspólnego przodka, jego energetyki opartej na gradiencie protonów i różnicowanie acheonów i

Humor habilitacyjny, czasem przez łzy

Blog poświęcony autoreferatowym wtopom hablitacyjnym, biurokratycznym przygodom, hitom ze strony CK i innym atrakcjom prowincjonalnej nauki nad Wisłą (blog).

Humor habilitacyjny, czasem przez łzy

Blog poświęcony autoreferatowym wtopom hablitacyjnym, biurokratycznym przygodom, hitom ze strony CK i innym atrakcjom prowincjonalnej nauki nad Wisłą (blog).

Ważne czyli pofałdowane, kluczowe regiony genów

Okazuje się, że w wiecznym dylemacie „szybko czy dokładnie” transkrybować dla obszarów kluczowych dla funkcji transkrybowanego białka rozwiązaniem wydaje się dokładna transkrypcja, spowolniona przez złożona strukturę RNA. Kodon po kodonie prędkość wydłużania transkryptu kontrolowana jest właśnie przez strukturę RNA. Geny

Ważne czyli pofałdowane, kluczowe regiony genów

Okazuje się, że w wiecznym dylemacie „szybko czy dokładnie” transkrybować dla obszarów kluczowych dla funkcji transkrybowanego białka rozwiązaniem wydaje się dokładna transkrypcja, spowolniona przez złożona strukturę RNA. Kodon po kodonie prędkość wydłużania transkryptu kontrolowana jest właśnie przez strukturę RNA. Geny

Wirusy w biokontroli grzybów

Fagi są wykorzystywane do zwalczania bakterii zarówno w medycynie jak i w przemyśle. W związku ze specyficznościa względem gospodarza wirusy mogą stać się przydatnym narzędziem w walce z patogenami upraw. Mykowirusy, czyli wirusy infekujące grzyby wyglądają na naturalnych kandydatów do

Wirusy w biokontroli grzybów

Fagi są wykorzystywane do zwalczania bakterii zarówno w medycynie jak i w przemyśle. W związku ze specyficznościa względem gospodarza wirusy mogą stać się przydatnym narzędziem w walce z patogenami upraw. Mykowirusy, czyli wirusy infekujące grzyby wyglądają na naturalnych kandydatów do