Monthly Archives: Czerwiec 2014

Metabolizm wtórny ewoluuje przez duplikacje i klastrowanie genów u roślin

Analizy porównawcze objęły genomy sześciu zielenic, mchu i widłaka, trzech jednoliściennych i pięciu dwuliściennych. Okazało się (co za zaskoczenie 🙂 ), że  geny kodujące enzymy związane z podstawowym metaobolizmem ewoluują inaczej niż te związane z specyficznym dostosowaniem do otoczenia badanej rośliny (link).

Metabolizm wtórny ewoluuje przez duplikacje i klastrowanie genów u roślin

Analizy porównawcze objęły genomy sześciu zielenic, mchu i widłaka, trzech jednoliściennych i pięciu dwuliściennych. Okazało się (co za zaskoczenie 🙂 ), że  geny kodujące enzymy związane z podstawowym metaobolizmem ewoluują inaczej niż te związane z specyficznym dostosowaniem do otoczenia badanej rośliny (link).

historia algorytmów w bioinformatyce wraz z powiązaniami personalnymi

Żywy i zabawny tekst opisujący w skrócie powiązania osób zaangażowanych w tworzenie historii 🙂  i algorytmów w bioinformatyce (link)

historia algorytmów w bioinformatyce wraz z powiązaniami personalnymi

Żywy i zabawny tekst opisujący w skrócie powiązania osób zaangażowanych w tworzenie historii 🙂  i algorytmów w bioinformatyce (link)

Psy udomowione przez kultury zbieracko-łowieckie

Sekwencjonowanie genomów starych ras psów – basenji i dingo, trzech wilków i szakala złocistego pozwoliło na ustalenie kilku spornych szczegółów. W oparciu o analizę genów kodujących amylazę autorzy pracy (link) wnioskują, że psy zostały najprawdopodobniej udomowione przez kultury zbieracko-łowieckie a nie

Psy udomowione przez kultury zbieracko-łowieckie

Sekwencjonowanie genomów starych ras psów – basenji i dingo, trzech wilków i szakala złocistego pozwoliło na ustalenie kilku spornych szczegółów. W oparciu o analizę genów kodujących amylazę autorzy pracy (link) wnioskują, że psy zostały najprawdopodobniej udomowione przez kultury zbieracko-łowieckie a nie

Starzenie i metabolizm powiązane α-ketoglutaranem

Od pewnego czasu wiemy, że starzenie i odżywianie są powiązane. Kolejne doniesienia poszerzały repertuar powiązanych objawów u różnych grup zwierząt, dokładając kolejne składowe do układanki: odżywianie, mitochondria, choroby związane ze starzeniem… Powiązanie metabolizmu ze starzeniem wydaje się przebiegać za pośrednictwem

Starzenie i metabolizm powiązane α-ketoglutaranem

Od pewnego czasu wiemy, że starzenie i odżywianie są powiązane. Kolejne doniesienia poszerzały repertuar powiązanych objawów u różnych grup zwierząt, dokładając kolejne składowe do układanki: odżywianie, mitochondria, choroby związane ze starzeniem… Powiązanie metabolizmu ze starzeniem wydaje się przebiegać za pośrednictwem

Grzebiąc w śmieciach znajdź wielkiego wirusa

Kto nie chciałby zidentyfikować zupełnie nowego wielkiego wirusa? Okazuje się, że nie trzeba własnego projektu sekwencjonowania, ani ogromnych środków, ani wielkich funduszy. Wystarczy zastanowić się jakie geny są uniwersalne dla tej domeny życia/nieżycia (DNA-zależna polimeraza RNA). W ten sposób grzebiąc

Grzebiąc w śmieciach znajdź wielkiego wirusa

Kto nie chciałby zidentyfikować zupełnie nowego wielkiego wirusa? Okazuje się, że nie trzeba własnego projektu sekwencjonowania, ani ogromnych środków, ani wielkich funduszy. Wystarczy zastanowić się jakie geny są uniwersalne dla tej domeny życia/nieżycia (DNA-zależna polimeraza RNA). W ten sposób grzebiąc

Transpozony a płeć orzęsków

Nie dość, że transpozaza odpowiada za prawidłowe procesowanie materiału genetycznego z mikronucleus i tworzenie macronucleus (art), to jeszcze regulacja przez scnRNA decyduje o płci orzęsków. Ten sam mechanizm został conajmniej dwukrotnie, niezależnie zrekrutowany do regulacji płci orzęsków (link).

Transpozony a płeć orzęsków

Nie dość, że transpozaza odpowiada za prawidłowe procesowanie materiału genetycznego z mikronucleus i tworzenie macronucleus (art), to jeszcze regulacja przez scnRNA decyduje o płci orzęsków. Ten sam mechanizm został conajmniej dwukrotnie, niezależnie zrekrutowany do regulacji płci orzęsków (link).

Wirusy zaangażowane w obieg siarki

Zsekwencjonowano 18 genomów wirusów z okolic komonów hydrotermalnych w celu zbadania jakie wirusy infekują chemolitoautotroficzne bakterie. Okazało się, że genomy aż 15 wirusów kodują nie tylko enzymy związane z namnażaniem własnego materiału ale również enzymy związane z metabolizmem siarki. Odkrycie

Wirusy zaangażowane w obieg siarki

Zsekwencjonowano 18 genomów wirusów z okolic komonów hydrotermalnych w celu zbadania jakie wirusy infekują chemolitoautotroficzne bakterie. Okazało się, że genomy aż 15 wirusów kodują nie tylko enzymy związane z namnażaniem własnego materiału ale również enzymy związane z metabolizmem siarki. Odkrycie

Bieda i niedożywnienie trwale zmieniają mikroflorę jelitową

Badania zrealizowane w Bangladeszu na zdrowych i niedożywionych dzieciach mówią o trwałym zubożeniu flory jelitowej utrzymujące się nawet po zastosowaniu leczniczej diety (link). Flora jelitowa kształtuje się przez pierwsze dwa lata życia, osiągając pełne bogactwo grup systematycznych własnie po dwóch

Bieda i niedożywnienie trwale zmieniają mikroflorę jelitową

Badania zrealizowane w Bangladeszu na zdrowych i niedożywionych dzieciach mówią o trwałym zubożeniu flory jelitowej utrzymujące się nawet po zastosowaniu leczniczej diety (link). Flora jelitowa kształtuje się przez pierwsze dwa lata życia, osiągając pełne bogactwo grup systematycznych własnie po dwóch

Giętkość cechuje białka w kompleksach

W poszukiwaniu cechy sprzyjającej tworzeniu kompleksów z niespokrewnionych podjednostek wykazano, że giętkość dobrze koreluje zarówno z liczbą oddziałujących białek jak i wiekiem poszczególnych składowych kompleksu (art).

Giętkość cechuje białka w kompleksach

W poszukiwaniu cechy sprzyjającej tworzeniu kompleksów z niespokrewnionych podjednostek wykazano, że giętkość dobrze koreluje zarówno z liczbą oddziałujących białek jak i wiekiem poszczególnych składowych kompleksu (art).